Про проект

Освітній проект «PLAKATIST» засновано у 2015 році.

 Спеціалізація проекту – зображувальна пропаганда. Проект є соціально-культурною інтернет-платформою. Збереження культурної та історичної пам’яті, має великий творчий потенціал у питаннях підвищення культурно-освітньої активності соціуму, наукової діяльності, формування уявлень про візуальну пропаганду в цілому.

PLAKATIST – це Online центр мистецтва, науки, освіти, комунікації, культурної інформації і творчих інновацій. Стратегія проекту спрямована на здійснення ключової місії, яка включає колекціонування, вивчення, збереження і репрезентацію унікальної культурної мистецької спадщини. Головна мета проекту полягає в комплексній планомірній реалізації різних видів діяльності (фондовій, експозиційній, науковій, інформаційній та ін.), спрямованих на збереження і популяризацію творів візуального мистецтва для широкої глядацької аудиторії.

Основні цілі та завдання:

 • вивчення та аналіз плакатної колекції, проведення наукової атрибутації творів;
 • організація суспільно значущих культурних проектів;
 • робота по залученню широкої глядацької аудиторії;
 • розробка індивідуальних наукових тем з їх подальшою реалізацією (публікації, наукові проекти, конференції);
 • підготовка методичних посібників з усіх розділів Online-колекції;
 • розробка нових тимчасових тематичних виставок з метою ознайомлення широкої аудиторії;
 • робота над поповненням та атрибутацією колекції плакатів, листівок, карикатур.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 Наукова робота є одним з основних пріоритетних видів діяльності проекту, який функціонує не лише як художня організація, але і як науково-дослідний центр. Метою науково-дослідної роботи є вивчення плакатної колекції, яка включає збір документальних відомостей про художників, ведення дослідницької роботи по атрибутації, узагальнення накопичених даних. Теоретичні дослідження знаходять практичне застосування, реалізуючись у вигляді публікацій у наукових та популярних виданнях, доповідей на конференціях, а також використовуються при підготовці екскурсій, лекцій та методичних розробок. Науково-дослідною діяльність проекту займаються мистецтвознавці, історики, соціологи. Головною метою є вдосконалення наукової діяльності проекту, а також зміцнення і розширення зв’язків з науковою, творчою та педагогічною громадськістю. Організатори проекту опрацьовують програми комплексного розвитку, вносять пропозиції щодо основних напрямів і проблем наукової діяльності, розглядають рукописи підготовлених до видання праць наукового, науково-довідкового і науково-популярного характеру. Генеральною лінією науково-дослідницького напрямку проектної діяльності є робота над науковим осмисленням колекції. Ця робота є основою досконального вивчення всіх предметів колекції з метою визначення її значення і ролі, аналізу історичної та художньої специфіки різних країн і епох. Це тривалий багаторічний процес досконального дослідження колекції, яка постійно поповнюється новими роботами, кінцевою метою є випуск каталогів за тематичними розділами колекції з розгорнутими коментарями фахівців. Учасники проекту формують звірені каталожні дані колекції і електронну базу, здійснюючи спільну роботу з відділом фондів різних організацій та відкритих джерел.
Тиражне видання наукового каталогу проекту є не тільки документальною фіксацією складу колекції, але і гідна форма репрезентації зібраних матеріалів. Невід’ємною частиною наукової діяльності є експертиза і атрибутація художніх творів – як власне музейних фондів, так і творів з приватних зібрань в рамках роботи експертної ради проекту PLAKATIST. Керівництво проекту ініціює підготовку і роботу над серією спільних тематичних авторських монографій музейних співробітників і фахівців, запрошених до співпраці. Кожен залучений науковий співробітник спеціалізується на певному матеріалі розділу колекції, який і визначає індивідуальну наукову тему. До практичних методів наукової діяльності відносяться: вивчення та збір матеріалу з наукових тем, атрибуція предметів мистецтва, використання результатів досліджень в текстах статей, доповідей для науково-практичних конференцій, а також в науковій розробці лекцій, екскурсій, методичних розробок і т.д. Співробітники проекту проводять екскурсії і читають лекції, готують методичні розробки за тематичними розділами колекції.

Кураторська робота по виставках – у 2016 році співробітники проекту приймали участь у презентації 8 експозицій.

ЦЕНТР НАУКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 Науково-дослідний центр експертизи розпочав свою роботу на базі проекту у 2016 році. Його діяльність спрямована на планомірний процес дослідження творів мистецтва з метою визначення достовірності творів і встановлення їх авторства. Концепція роботи даного центру пов’язана з обґрунтуванням його правового поля, освоєнням різних методик дослідження і процедур оформлення документації.
Перший рік роботи центру визначив основну стратегію для повноцінного проведення художньо-наукових експертиз. У зв’язку з цим ведеться:

 • формування бази даних по приватних колекціях (розробляється концепція і структура бази даних, ведеться фотографування, сканування, дослідження за допомогою мікроскопа і перенесення зображень з мікроскопа в базу даних)
 • Формування бази даних по художниках

В рамках діяльності центру проводиться атрибутація і художня оцінка предметів мистецтва.

Керівник проекту – к.і.н. науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України – Маєвський Олександр Олегович.

Найважливішим аспектом діяльності є його активна взаємодія з глядачем. Однією з головних завдань центру є популяризація всіх видів діяльності проекту, його колекцій, всього світового мистецтва через широке інформаційне оповіщення про всі події, що відбуваються у просторі і часі. Діяльність проекту спрямована на реалізацію культурно-освітньої функції через різні форми роботи з глядачем: самостійна робота з Online-колекцією, лекції, екскурсії, музейні виставки, тематичні вечори, творчі зустрічі, семінари і т. Д. Культурно-освітня діяльність повинна бути націлена не тільки на одноразові контакти з аудиторією, а й тривалі і систематичні відвідування порталу та галереї. Завданням центру є робота з різними сегментами цільової аудиторії. В цьому напрямку Центр веде методичну і цілеспрямовану роботу по формуванню постійного контингенту відвідувачів. Напрями діяльності центру включають:

 • роботу з пресою, висвітлення подій на порталі;
 • сприяння в розробці та реалізації музейних та галерейних експозицій;
 • здійснення рекламно-маркетингової та інформаційної підтримки творчо-виробничої діяльності художників-плакатистів, спрямованої на ефективну реалізацію цільових соціокультурних проектів і програм;
 • вивчення нових маркетингових підходів для реалізації завдань з розвитку проекту в сучасних економічних і соціально-культурних умовах;
  активна взаємодія зі ЗМІ та інтернет-ресурсами;
 • налагодження контактів з місцевими та зарубіжними організаціями культури, міжнародними організаціями, дипломатичними місіями, іноземними корпораціями для реалізації спільних проектів, ознайомлення та застосування передового зарубіжного досвіду;
 • ведення сайту проекту та сторінок у соціальних мережах;
 • пошук додаткових коштів, спонсорської підтримки на потреби проекту.

Науково-методичну роботу проекту аналізує Рада – колегіальний, консультативний, дорадчий орган, що координує планування і організацію основних видів діяльності проекту. В рамках діяльності Ради вирішується коло ключових питань поточної роботи проекту, в тому числі контроль за здійсненням планово-звітної діяльності структурних підрозділів проекту, розробка стратегії роботи, а також перевірка дотримання науковцями принципів науковості, достовірності, наочності, образності і високої якості друкованої інформації.

 Всі матеріали порталу призначені виключно для дослідників, колекціонерів, реконструкторів, мистецтвознавців, культурологів та істориків! Ми не поділяємо і не пропагуємо будь-які форми екстремізму, зокрема ідеї фашизму і націонал-соціалізму. Символи нацистської Німеччини та Радянського Союзу на предметах і фотографіях online колекції є частиною історії і не несуть ніякої пропаганди.

Якщо зміст ресурсу може якимось чином образити Вас – негайно покиньте сторінку!

Залишаючись на сторінці, Ви підтверджуєте, що цікавитеся вмістом виключно для колекції, дослідження або реконструкції і виключаєте використання представленого матеріалу з метою пропаганди фашизму, націонал-соціалізму та інших проявів екстремізму та людино ненависних ідей у будь-якій формі.

PLAKATIST. Всі права захищені ©

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on VKShare on Google+